adaptacija hise adaptacija stanovanjaAdaptacija hiše je zahteven projekt, predvsem pa terja veliko časa.

Če vas ob misli naprenovo hiše ali prenovo stanovanja zaboli glava, pokličite Gradnje Kos.
Prevzeli bomo vsa dela, ki so potrebna za kvalitetno in celovito adaptacijo vaše hiše ali prenovo vašega stanovanja.
Kako se lotiti prenove hiše ali prenove stanja z Gradnjami Kos?
  • Najprej se dobimo na uvodnem sestanku, kjer nam predstavite obstoječe stanje in vaše želje
  • skupaj pregledamo obstoječe stanje in ocenimo, kaj je v resnici izvedljivo in kaj ne
  • pripravimo terminski in vsebinski načrt prenove hiše ali prenove stanovanja
  • pripravimo oceno stroška
  • začnemo z obnovo hiše ali obnovo stanovanja (odvoz starega pohištva, rušenje, odvoz materiala, prenova inštalacij, pozidava ali obnova sten, obnova tlakov, menjava oken, slikopleskarska dela, zaključno čiščenje – odvisno od želja naročnika)
  • v vaše roke nato predamo povsem obnovljeno hišo ali prenovljeno stanovanje

Kaj morate vedeti pred adaptacijo stanovanja ali prenovo hiše?

  • Adaptacija hiše ali adaptacija stanovanja bo po vsej verjetnosti trajala dlje kot sprva mislite in pričakujete
  • Med postopkom prenove se bo izkazalo, da boste morali skleniti dodatne kompromise, bodisi zaradi razpoložljivega proračuna ali omejitev pri statiki obstoječega projekta
  • Dobri temelji, napeljave in tlaki so osnova vsake dobre obnove

Pri adaptaciji hiše se redno usklajujemo z naročnikom ter poskrbimo za ustrezen terminski plan vseh izvajalcev, ki sodelujejo pri prenovihiše ali obnovi stanovanja.

POMEMBNO: pri prenovi hiše ali stanovanja je potrebno upoštevati obstoječo statiko objekta, zato nekaterih posegov ne bo mogoče opraviti.

Predvsem pa je zelo pomembno, da pred prenovo dobro premislite, kaj potrebujete, kaj želite z obnovo hiše ali obnovo stanovanja doseči in pridobiti.

Že pri načrtovanju adaptacije hiše ali prenose stanovanja vam lahko učinkovito priskočimo na pomoč s konstruktivnimi in praktičnimi nasveti. Za seboj imamo že namreč več kot 30 adaptacij stanovanj in prenov hiš po vsej Sloveniji.

Pripravljeni na obnovo? Kontaktirajte nas s spodnjim gumbom